Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Instytut Matematyki i Informatyki
Wirtualna wycieczka

Sposób poruszania się po panoramach:

Rozglądanie się po panoramie - poruszaj myszą jednocześnie trzymając wciśnięty Lewy Przycisk Myszy (lub użyj strzałek kierunkowych na klawiaturze)
Przybliżanie/oddalanie widoku w panoramie - pokręć rolką w myszy (lub użyj przycisków Shift oraz Control na klawiaturze)
Przechodzenie między panoramami - kliknij Lewym Przyciskiem Myszy na pulsującym punkcie

Zdjęcia panoramiczne wykorzystane w wirtualnej wycieczce:


stat4u